Osted Fysioterapi – Individuel Behandling

Ved fшrste konsultation bliver du registreret som patient, hvilket krжver at du medbringer dit sygesikringsbevis, samt en henvisning fra din lжge.

Fшrste Sildenafil behandling indledes altid med en grundig fysioterapeutisk undersшgelse, herudfra tilrettelgges behandlingen.

Du har selv indflydelse pе behandlingsforlшbet ved at gшre opmжrksom pе dine шnsker og forventninger.

Vores holdning til behandlingsforlшbet er, at patienten skal inddrages aktivt for at opnе et optimalt resultat. Det betyder at du ofte vil blive sat i gang med en eller anden form for genoptrжning.

Antallet af behandlinger kan variere meget, og afgшres af dig og fysioterapeuten i samrеd.

Manuel Terapi

Vi er ved Osted Fysioterapi alle specialiserede i Manuel Terapi.

En manuel terapeut er en fysioterapeut, som har gennemg�et en efteruddannelse i unders�gelse, diagnostik og behandling af problemer i “bev�geapparatet”. Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Unders�gelse, diagnostik og behandling af muskler, nerver og bindev�v, som s�rger for, at vi kan bev�ge os uden smerter. Derudover l�rer en manuel terapeut om forskellige smertemekanismer som akutte smerter, langvarige smerter og smerter, som stammer fra selve nervesystemet.

Uddannelsen er anerkendt af foreningen Danske Fysioterapeuter, og er ligeledes internationalt anerkendt. Uddannelsen best�r af en kursusr�kke, som str�kker sig over flere �r. Hertil kommer mindst 100 timers praktik hos en f�rdiguddannet manuel terapeut og et omfattende litteraturstudie. Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Chokb�lgebehandling

Ekstrakorporal chokb�lgebehandling (Extra Corporeal Shock Wave Therapy – ESWT), er relativ nyt herhjemme, men b�de i udlandet og herhjemme har man opn�et gode resultater.
Specielt ved ved behandling af kroniske senev�vsforandringer (tendinose), forbening af senev�v (entesiopait) samt forkalkning i senev�v og slims�kke (calcifikation) som det kan ses ved bla. f�lgende diagnoser:

  • Indklemningssyndrom i skulderen (subacromial impingement)
  • Forkalkning af skulderens slims�k (bursitis calcarea)
  • Achillessenebet�ndelse (achilles tendinose)
  • H�lspore / svangseneirritation (fascitis plantaris)
  • L�berkn�(runner’s knee)
  • Springerkn� (jumper’s knee)
  • Tennisalbue (epicondylitis lateralis)
  • Golfalbue (epicondylitis medialis)
Mere at læse  Mænds seksuelle helbred

Indl�gss�ler
Osted Fysioterapi tilbyder fremstilling af individuelle indl�gss�ler for korrektion af fodrelaterede problemer.

Foden er et arkitektonisk mesterv�rk! Den best�r af 26 knogler, 33 led, 214 ledb�nd samt 38 muskler og sener og er p� �n gang b�de fleksibel, stabil, bl�d og st�rk.

Foden er ogs� den del af kroppen der belastes allermest. Vi tager op imod 15.000 skridt dagligt – hvilket gennem livet bliver til flere hundrede millioner skridt.

Hver gang du tager et skridt, uds�ttes din krop for belastning, n�r h�len s�ttes i jorden, opst�r der et st�d, som vil forts�tte op igennem kroppen hvis ikke det d�mpes. Derfor har kroppen en r�kke st�dd�mpere. Den vigtigste er din fods evne til at falde indad. Efter fodens f�rste kontakt vil foden begynde at falde indad (pronere) og belastningen flytter sig fra yderkanten af h�len til indersiden af foden (svangen). Dette g�r at svangen d�mper st�det. Falder foden for meget indad (overpronation) eller for lidt (underpronation) kan kroppen overbelastes.